NL FR

Afspraken online, afspraken telefonisch.

Online? Surf naar www.mediwemmel.be !                                                                                                                            Op voorhand reserveren: Er worden een beperkt aantal afspraken op voorhand vrijgegeven.                                              Dagafspraken: Afspraken die pas 's morgens  vanaf 7 uur  on line vrijkomen!

  • Enkel patiënten die reeds geregistreerd zijn kunnen een afspraak online boeken!
  • Indien alle afspraken van de online agenda volzet zijn, kan U telefonisch contact opnemen met het secretariaat.
  • Komt u met verschillende personen op raadpleging, maak dan voor elk een afspraak.
  • Indien u niet aanwezig kan zijn op het afgesproken uur, gelieve dan tijdig te verwittigen, daarmee bewijst u een grote dienst aan uw dokter en aan de andere patiënten.


Huisbezoeken 
Huisbezoeken, slechts in uiterste noodzaak, graag aanvragen vóór 8.45 u. ’s ochtends. 
Vraag enkel een huisbezoek aan als u niet naar de praktijk kan komen.


Weekenwacht 
Om contact op te nemen met de huisartsen van wacht tijdens het weekend en/of op feestdagen, belt u naar het volgende nummer: 1733 (tussen vrijdag 18u en maandagochtend 8u). 

Het informed consent en het Globaal Medisch dossier (GMD)

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen éénmaal per kalenderjaar ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek, en dit per persoon. Dit bedrag  wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het GMD, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.

Uw huisarts zet elementaire stukken uit uw dossier op e-health (= elektronisch medisch dossier), zodat andere artsen, enkel met uw toestemming (via het gebruik van uw identiteitskaart) deze kunnen lezen: het gaat om levensbelangrijke beknopte gegevens zoals vaccinaties, allergieën, medicatiegebruik en diagnosen. Ook kunnen uw recente medische verslagen, aangevraagd of aangemaakt door andere artsen, zoals radiologieverslagen en laboratoriumverslagen, online geconsulteerd worden, voor zover u aan uw vroegere behandelende arts of ziekenhuis hiervoor de toestemming gaf.


Voorschriften - attesten
Voorschriften worden gemaakt tijdens de raadpleging. Kijk zorgvuldig na welke onderhoudsmedicatie u nodig heeft vóór u naar de dokter komt. 

Sportattesten, verzekeringsdocumenten, aanvragen voor invaliditeit, attesten voor werkonbekwaamheid e. d. worden enkel tijdens de raadpleging ingevuld na een onderzoek door de arts. 
Specifieke onderzoeken (bv. in het kader van levensverzekeringen) worden contant betaald. 
De pil en/of andere hormonale behandelingen worden enkel voorgeschreven na een gynaecologisch onderzoek. 
Indien u hiervoor een gynaecoloog raadpleegt, gelieve dan ook de nodige voorschriften aan die arts te vragen.


Afhalen 
Ingevulde documenten, verwijsbrieven e.d. kunnen iedere werkdag, afgehaald worden tussen 9 u en 11u.
Na 5 werkdagen worden deze documenten verwijderd. Gelieve dan op consultatie te komen. 

Inlichtingen 
Voor zéér korte inlichtingen kunt u de dokters telefonisch bereiken op volgende momenten: 
- Dr. De Paepe: iedere werkdag tussen 18u en 19u. 
- Dr. Bizzarri: iedere werkdag (behalve op dinsdag) tussen 16u en 17u. 
U begrijpt dat langdurige en frequente telefoongesprekken tijdens de raadpleging zowel voor patiënt als arts zeer hinderlijk kunnen zijn. Gelieve deze tot een minimum te beperken. 


Medisch afgevaardigden 
Vertegenwoordigers kunnen op afspraak langskomen op donderdag tussen 12u30 en 13u30. 
Indien u een afspraak wenst, kan u hiervoor bellen tussen 9u en 11u op werkdagen.