NL FR

Dr. Elsie de Paepe wil, u, de patiënt, persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg aanbieden. Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een centraal dossier. 

In samenwerking met u streven wij een integrale zorgverlening na, vanuit de overtuiging dat uw welzijn niet alleen bepaald wordt door ziekte, maar ook door sociale, maatschappelijke - en milieu - afhankelijke factoren en uw eigen beleving. 
Wij willen deze zorg eveneens mogelijk maken door een goede samenwerking met andere hulpverleners (artsen-specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen, ...) en met de bevoegde instanties (overheid, netwerk palliatieve zorg, ziekenfondsen, ...) te onderhouden.