NL FR

Dr. Marianne Brouillard, Dr. Elsie de Paepe en de huisartsen-in-opleiding werken samen in een vaste associatie en streven onderlinge samenwerking na, met ruimte voor overleg. 
Hiermee willen wij u, de patiënt, persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg aanbieden. Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een centraal dossier, toegankelijk voor de artsen in de praktijk. 

In samenwerking met u streven wij een integrale zorgverlening na, vanuit de overtuiging dat uw welzijn niet alleen bepaald wordt door ziekte, maar ook door sociale, maatschappelijke - en milieu - afhankelijke factoren en uw eigen beleving. 
Wij willen deze zorg eveneens mogelijk maken door een goede samenwerking met andere hulpverleners (artsen-specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen, ...) en met de bevoegde instanties (overheid, netwerk palliatieve zorg, ziekenfondsen, ...) te onderhouden.


De huisarts-in-opleiding (haio) is reeds afgestudeerd aan de universiteit en als arts gediplomeerd. U kan dus ook bij hem/haar op consultatie gaan en/of een huisbezoek aanvragen. 
Alles wat de haio doet, bespreekt hij/zij met de praktijkopleider, uw huisarts. Dagelijks is er overleg en brengt de haio verslag uit over zijn/haar werkzaamheden. 

D.m.v. uw dossier blijft uw huisarts goed op de hoogte van alles wat er met uw gezondheid gebeurt. 
Het werk en de opleiding van de haio zullen tot een betere dienstverlening aan onze patiënten leiden.